2017-02-20 GEOGRAFIJOS OLIMPIADA

                        2016-10-27

 

Barbaros Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkursas „Mums patinka žemėlapiai!" ("We Love Maps")

 

B. Petchenik  (buvusi TKA viceprezidentė, ilgą laiką dirbusi su žemėlapiais skirtais vaikams) vardo pasaulinis vaikų žemėlapio konkursas pradėtas organizuoti nuo 1993 m. Tarptautinė Kartografų Asociacija (International Cartographic Association, TKA) vienija kartografų draugijas iš 84 valstybių, kurios gali dalyvauti konkurse. Konkursas vyksta kas dvejus metus TKA tarptautinės konferencijos metu. Artimiausia konferencija (28-oji) vyks Vašingtone 2017 m. liepos 2-7 dienomis. Konkurso tema – „Mums patinka žemėlapiai!" (angl. "We Love Maps"). Kiekviena valstybė narė vykdo nacionalinius konkursus bei atranką savo šalyje ir 6 atrinktus darbus siunčia į tarptautinę parodą, kurios metu išaiškinami nugalėtojai.

 

Konkursą Lietuvoje organizuoja Lietuvos kartografų draugija (LKD) įkurta 2002 m. gruodžio 19 d., kuri nuo 2003 m. rugpjūčio mėn. yra TKA narė. LKD veiklos prioritetai yra: kartografinių žinių skleidimas Lietuvoje, naujų kartografinių technologijų ir metodologijų diegimas, ryšių koordinavimas tarp mokslo, mokymo ir gamybos institucijų, kartografinių kūrinių kokybės gerinimas bei kartografinis švietimas.

 

 

I. KONKURSO TIKSLAI

 

1. Lavinti vaikų supratimą apie kartografiją, geografiją.

2. Gerinti ne tik artimiausios aplinkos suvokimą, bet ir skatinti juos pažvelgti globaliau.

3. Skatinti kūrybiškumą.

4. Skatinti vaikus su negalia dalyvauti konkurse.

 

II. KONKURSO DALYVIAI

 

Konkurse gali dalyvauti visi vaikai iki 16 metų. Tarptautiniame konkurse gali dalyvauti tik darbai, atlikti ne daugiau kaip trijų autorių, kurie turi priklausyti tai pačiai amžiaus grupei. 

 

III. DARBŲ ATLIKIMO TECHNIKA

 

1. Darbas gali būti atliktas ant popieriaus ar ant kitų paviršių (pavyzdžiui, audinio), taip pat gali būti padarytas naudojant įvairias technikas, pvz. megztas, nuveltas, nulipdytas ir pan. Tarptautiniame konkurse dalyvauja tik darbai, kuriuose naudojamos transportavimui atsparios medžiagos.

2. Kūriniai, kuriems panaudotos sunkios, dūžtančios, nepatvarios medžiagos, su daugiau kaip 5 mm virš plokščio paviršiaus išsikišančiais priklijuotais elementais, sulankstomomis ar atverčiamomis dalimis, taip pat didesni, negu A3 formato (420 mm x 297 mm) kūriniai nėra tinkami pagal tarptautinio konkurso sąlygas, tačiau gali dalyvauti ir pretenduoti į apdovanojimus Lietuvos nacionaliniame konkurse. 

3. Kūrinių prašome nelaminuoti, nes tai pakeičia jų išvaizdą.

4. Darbe būtinai turi būti kartografinis pagrindas – tai  žemynų (-o) vandenynų (-o), atskiro regionų (-o) kontūrai.

5. Žemėlapio pagrindui (riboms tarp žemynų, valstybių, geografiniam tinkleliui) vaizduoti galima panaudoti įvairius kartografinio pagrindo perteikimo būdus. Tam tikslui taip pat leidžiama apvedžioti ar nukopijuoti egzistuojantį pasaulio žemėlapį ar pasinaudoti kompiuterine programa.

6. Kiekvieno darbo kitoje pusėje turi būti nurodytas autoriaus vardas, amžius, kontaktinis tel./el. paštas, mokyklos adresas ir šalis, taip pat pavadinimas anglų ar prancūzų kalba bei gimtąja autoriaus kalba.

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI

 

Vertinant darbus vaikai skirstomi į keturias grupes:

    I grupė – vaikai iki 6 metų;

    II grupė – 6–8 metų;

    III grupė – 9–12 metų;

    IV grupė – daugiau kaip 12 metų.

Darbų vertinimas bus vykdomas pagal Tarptautinės TKA vertinimo komisijos nustatytus vertinimo kriterijus:

 

1. Konkurso tema:

1.1 ar atpažįstamas ryšys tarp formos, figūros ir naudojamų kartografinių elementų kurie kūrybiškai atspindi konkurso temą;

1.2 ar atpažįstamas viso pasaulio ar didelės jo dalies atvaizdas, žemynų bei vandenynų kontūrai; ar vieta atvaizduota tokiu tikslumu kokio galima tikėtis iš tokio amžiaus vaiko, bei atsižvelgiant į kartografinio pagrindo pateikimo būdą.

 

2. Kartografinis turinys:

ar panaudoti tinkami kartografiniai elementai – simboliai, spalvos, užrašai ir kt., kurie padeda išreikšti konkurso temą. Taško, linijos ar plotinio simbolio aiškumas ir skaitomumas, atsižvelgiant į atlikimo būdą (ant popieriaus ar ant kitų paviršių). Raiškus ir tinkamas spalvos, štrichavimo ir kt.

 perteikimas: pvz. spalvos intensyvumo pasikeitimas kiekybei išreikšti ir atspalvių kaita kokybei išreikšti.

 

3. Atlikimo kokybė:

bendras estetiškas vaizdas, harmonija ir balansas tarp kūrinio elementų.

 

 

 V. KONKURSO EIGA IR TVARKA

 

1.      Konkurso pradžia 2016 m. spalio mėn. Informacija apie konkursą išplatinama visoje Lietuvoje; darbai bus priimami iki 2017 m. vasario 28 dienos.

2.      Pirminė darbų atranka vyks 2017 m. kovo mėn. Darbai bus sugrupuojami pagal amžiaus grupes.

3.      2017 m. balandžio  mėn. vyks antroji darbų atranka. Išrenkami šeši darbai, kurie keliaus į tarptautinį konkursą. Organizuojama konkurso darbų paroda.

4.      2017 m. balandžio mėn. pabaigoje – išrinktų kūrinių išsiuntimas dalyvauti tarptautiniame konkurse.

5.      2017 m. gegužės – birželio mėn. – parodos Lietuvoje atidarymas ir nacionalinių apdovanojimų įteikimas.

6.      Viso konkurso metu bus rašomos ataskaitos apie Lietuvoje vykstantį konkursą ir siunčiamos TKA.

7.      Konkurso darbų leidinio ar atvirukų išleidimas.

8.     Su konkurso rezultatais galima bus susipažinti čia.

 

 

VI. AUTORIŲ TEISĖS, DARBŲ PANAUDOJIMAS IR KAUPIMAS

 

1. Konkurso darbai siunčiami ar pristatomi adresu

Lietuvos kartografų draugija, M.K.Čiurlionio 21, LT- 03101 Vilnius.

Konkurso darbą(-us) taip pat privaloma užregistruoti anketoje adresu: https://goo.gl/U4icR9

 

2. Kiekvienas dalyvis atsiųsdamas darbą konkursui sutinka,  kad jo kūrinys galės būti panaudotas LKD, TKA ir UNICEF, bei kitų konkurso organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, įskaitant skelbimą LKD leidiniuose ir publikavimą mokslo bei švietimo tikslais. Publikuojant bus nurodyta visa pateikta kūrinio autoriaus informacija.

 

3. Atsiųsti darbai autoriams nebus grąžinami. LKD turi teisę juos perduoti eksponuoti konkurso rėmėjų ir kitoms organizacijoms. 

 

4. Iš viso pasaulio atsiųsti tarptautinio konkurso darbai bus skenuojami Carleton universiteto publikacijoms Internete (http://children.library.carleton.ca) ir archyvuojami Carleton universiteto Žemėlapių bibliotekoje. 

 

5. Darbelių, kurie siunčiami tarptautiniam konkursui, autorių tėvai turės pasirašyti oficialų nustatytos formos sutikimą ateityje publikuoti kūrinius. 

 

6. Laimėjusius kūrinius ICA vykdomasis komitetas atiduos UNICEF Tarptautiniam Meno Komitetui (UNICEF Art Committee) svarstymui, kurie atrinks ir išleis atvirukus.

 

VII. VERTINIMO KOMISIJA

 

1. Pirminę darbų atranką Lietuvoje vykdys LKD nariai. Galutinę darbų atranką atliks LKD  sudaryta septynių asmenų komisija iš kartografų, geografų, švietimo bei meno atstovų.

 

2. Tarptautinę vertinimo komisiją sudarys 8 nariai (pirmininkas ir kiti septyni nariai). Vertinimo komisijos nariai parenkami iš visų TKA komisijų, kurių veikla susijusi su vaikais, švietimu ir menu.  Į vertinimo komisiją taip pat gali būti pakviestas vienas arba du atstovai, atstovaujantys kitas tarptautines organizacijas, susijusias su vaikais švietimu ar kartografija (IGU, UNICEF ir pan.).

 

VIII. APDOVANOJIMAI

 

1. Apdovanojimai bus skiriami apskričių laimėtojams ir nugalėtojams visoje Lietuvoje. Prizai ir jų kiekis priklausys nuo konkurso rėmėjų.

 

2. Preliminariai po darbų atrankos planuojama įteikti apie šimtą  parodos dalyvio sertifikatų, kurie bus įteikti parodos atidarymo metu, po parodos – atsisiunčiami iš čia. Po galutinės atrankos  skiriami prizai nugalėtojams  Lietuvoje ir šeši apdovanojimai tarptautiniam konkursui atrinktų darbų autoriams. Dėl didelio dalyvių skaičiaus Konkurso organizatoriai neįsipareigoja patvirtinti kiekvieno konkurso dalyvio dalyvavimo.
 

3. Tarptautiniame konkurse bus išdalinta nuo 5 iki 15 apdovanojimų, ne daugiau kaip vienas vienai šaliai. Vienas apdovanojimas bus skiriamas kiekvienai iš trijų vaikų amžiaus grupių, ir dažniausiai tik vienas vienam kontinentui. Sertifikatai bus pagaminti ir suteikti ICA vykdomojo komiteto.