2015-02-21


Mokyklinė

Geografijos olimpiada “Keliaujame po Mažosios Lietuvos regioną”


Nugalėtojai:

Iv. - Arūnė Stanaitytė (6kl.)

IIv.- Deimantė Mačiulaitytė (8kl.)

IIIv.- Aušrinė Mačiulaitytė (6kl.)

IIIv. -Martynas Pinkevičius (10kl.)

2015-01-19

Mokiniai, norintys dalyvauti šiame konkurse, kreipiatės į geografijos mokytoją!

LIETUVOS IR LENKIJOS MOKSLEIVIŲ DAILĖS DARBŲ KONKURSAS

MŪSŲ ŽEMĖ – PRAEITYJE, ŠIANDIEN IR ATEITYJE

Tema – SPARNUOTASIS ŽEMĖS EKSPERIMENTAS

Konkurso pradžia 2015 m. sausio 1 d.

Konkurso pabaiga

2015 m. balandžio 30 d.

Kviečiame gamtos pažinimo, geografijos, dailės ir pradinių klasių mokytojus organizuoti geologinio-gamtinio pobūdžio konkursą mokyklose.

Konkurso sąlygos

Priimami darbai, kurie atitinka nurodytus kriterijus:

  • konkurse gali dalyvauti 3–6 klasių moksleiviai;
  • darbai turi būti atlikti tik A4 formatu (210×297 mm);
  • atlikimo technika neribojama. Priimami darbai piešti akvarele, guašu, akrilu, pieštukais, flomasteriais, vaškinėmis kreidelėmis, tušu, piešti kompiuteriu ir kitomis technikomis. Taip pat karpiniai iš spalvoto popieriaus, klijuotos aplikacijos, siuviniai, audiniai, megzti, ar kitaip sukurti darbai. Darbai turi būti atlikti kokybiškai, kad siunčiant paštu ar transportuojant nesuirtų, ar nesubyrėtų.
  • Darbai turi būti atsiųsti iki balandžio 30 dienos.
  • Kitoje darbo pusėje privaloma nurodyti moksleivio, organizavusio konkursą mokytojo (ar kelių mokytojų) ir mokymo įstaigos kontaktus:

Moksleivis

Mokytojas

Mokymo įstaiga

Vardas

Vardas

Pavadinimas

Pavardė

Pavardė

Klasė

 

Adresas

Adresas

Adresas

Tel. nr.

Tel. nr.

El. paštas

El. paštas

Tel. nr.

Konkurso eiga

Mokytojai – konkurso organizatoriai, iš visų dalyvaujančių klasių išrenka 3 originaliausius, geriausiai atitinkančius temą dailės darbus ir siunčia juos paštu Lietuvos geologijos tarnybai iki balandžio 30 dienos.

Konkursas vyks dviem etapais.


  • I ETAPAS. Visus iš Lietuvos mokyklų gautus dailės darbus, atsiųstus iki balandžio 30 d. ir atitinkančius konkurso sąlygas (darbo formatą, moksleivio amžių) vertins komisija. Komisija išrinks 3 geriausius moksleivių darbus.  Moksleivių darbai bus eksponuojami Lietuvos geologijos tarnyboje.
  • II ETAPAS. Trys moksleiviai ir jų mokytojai, bus kviečiami į Lietuvos–Lenkijos antrąjį konkurso etapą – finalą, kuriame bus išrinkti 3 geriausi Lietuvos ir Lenkijos moksleivių darbai. Konkurso finalas vyks gegužės 27–30 d. Varšuvoje, Lenkijos valstybinio geologijos instituto muziejuje.

PRIZAI. Visiems konkurso dalyviams bus išsiųsti padėkos raštai.

Nugalėtojai apdovanoti prizais.

 

 

SPARNUOTASIS ŽEMĖS EKSPERIMENTAS

Permo pabaigoje, įvyko didžiausias masinis rūšių išnykimas Žemės istorijoje, kurio metu išmirė išnyko daugiau kaip 90% jūrų gyvybės ir 70% sausumos gyvybės. Mokslininkai iki šių dienų nesutaria, kas lėmė išmirimą: nukritęs meteoritas ar didelis vulkaninis aktyvumas. Tačiau šis įvykis pakeitė Žemės klimatą, todėl išnyko labai daug augalų ir gyvūnų rūšių.

Tačiau, ne visi dinozaurai išmirė. Išgyveno paukščiai! Tik evoliucijos eigoje jie pasikeitė, sumažėjo. Šiandien yra bent 10 000 šių sparnuotų skrajūnų. Pirmą kartą ši mintis, kad paukščiai yra dinozaurų palikuonys pasiūlyta XIX a. Vokietijoje, atradus primityvų paukštį – archeopteriksą.