2016-04-07,  6klasė 

Tema: Temperatūra, debesuotumas, krituliai.

Peržiūrėję skaidres ir susipažinę su vadovėlio informacija, užpildėme lenteles apie tai, kaip esame pasiruošę dirbti pratybų užduotis.

Daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, mieli mokiniai.

Įgytas žinias ir įgūdžius pamokoje įsivertinome metodu "Žmogeliukas" ir "Esu valdovas".

Padirbėta šauniai.

2016-04-06, 8klasė

Pamokos tema "Vokietija".

Žinias ir įgūdžius įtvirtinome naudodami metodą "K laikrodis"

2016-03-10      9klasė.

Projektinis darbas " Verslo plano rengimas ir jo įgyvendinimo galimybės Smalininkuose 2016-2036 m.".

Tikslas: parengti miestelio infrastruktūros gerinimo ir verslo plėtros planą, pritraukiantį į miestelį daugiau turistų ir leidžiantį sukurti naujas darbo vietas.

Kad idėjų būtų kuo daugiau, dirbome grupelėse.

Pirmiausiai susipažinome su objektais, kuriuos galime parodyti į mūsų miestelį atvykusiems svečiams. Pristatymą apie lankytinas vietas parengė Kamilė.

Idėjų verslo plėtrai buvo daug ir įdomių : pradedant nuo žaidimų aikštelių vaikams įrengimo iki kino salės, baseino pastatymo. Kalbėta apie nenaudojamų pastatų renovavimą ir jų pritaikymą verslui. Savo idėjas,  jų įgyvendinimo galimybes labai išsamiai pristatė Dominykas ir Deivaras.

Projektinių darbų pristatyme buvo daug diskusijų.

Po to  įsivertinome savo veiklą : ko išmokome, kas patiko ir kas nepatiko.

 

2016-03-10 6klasė. Tema: " Upė".

Kūrėme plakatą "Upės dalys".

2016-02-26,  7klasė. Tema: "Afrikos geografinė padėtis"

Įsivertinome savo darbą pamokoje:

Ką išmokau- į smegeninę,

Kas patiko- į kuprinę,

Kas nepatiko- į šiukšlinę.

2016-02-10,    8klasė.

Pradėjome mokytis Europos regionus. Pirmas regionas - Šiaurės Europa.

Panaudoję metodą "Minčių žemėlapis", vadovėlio,atlaso, interneto, peržiūrėtų skaidrių pagalba, surinkome informaciją apie regiono šalis.

Įsivertindami savo darbą pamokoje pasidalinome pagal nuopelnus "pyragą". Nevisiems teko vienodas "pyrago gabalas" O, gaila.

2016-02-04, 6klasė.    Kūrybinis darbas - maketas "Ugnikalnis".

Šaunu. Visiems dirbti buvo smagu ir svarbiausia pavyko pagaminti gražius ugnikalnius.

2016-01-29., 6klasė. Puikiai išmokote "lukštenti" atlaso žemėlapius. Tikri šaunuoliai.

2016-01-22, 8klasė. Papildomo ugdymo pamoka. Mokomės parodyti žemėlapyje Europos valstybes ir jų sostines. Sekasi visai gerai.

2015,spalis, 6klasė. Kūrybinis darbas "Žemynų įvairovė"

2015, rugsėjis, 6 kl. Tema "Gamtinė ir visuomeninė geografija"