Geografijos ir gamtos mokomųjų dalykų pateikčių rengimo taisyklės


Patarimai, kaip paruošti skaidres pateikčių rengimo Power point ar kt programa:


1.      Titulinėje (pirmojoje) skaidrėje užrašykite darbo pavadinimą, pateikties autorių, vietą, datą.

2.      Kitoje skaidrėje užrašykite tikslą.

3.      Nepamirškite parašyti darbo metodikos (jei tai tiriamasis darbas), šaltinių.

4.      Daugiausia skaidrių skirkite informacijai ar rezultatams pristatyti.

5.      Pabaigoje nepamirškite padaryti apibendrinančią išvadą.

6.      Blogiausias pavyzdys, kai paskutinėje skaidrėje parašome „Ačiū už dėmesį“.... Sugalvokite ką nors originaliau.

7.      Skaidrių antraštės ir tekstai turi būti trumpi ir aiškūs.

8.      Gerai apgalvokite, koks šriftas ir jo dydis labiausiai tiks norimai informacijai pateikti.

9.      Venkite labai skirtingo dydžio šriftų, stiliaus, neryškių spalvų.

a)      Geriau rašyti tamsiomis raidėmis šviesiame fone.

10.  Parengę skaidrę kritiškai įvertinkite, ar ji nenuobodi.

11.  Skaidrių keitimosi, elementų animacijos efektus naudokite labai atsargiai, nes jie blaško dėmesį, ir klausytojams sunkiau suvokti pateikiamą informaciją.

12.  Prieš pristatydami pateiktis kitiems, išbandykite patys.

13.  Nekopijuokite kitų padarytų skaidrių – geriausias vertinimas – už savo sugalvotas. Mokytojas patikrins įvairiomis programėlėmis jūsų darbą ir nustatys, ar tai ne kopija..... Geriau vargingai, bet garbingai.Pateikčių vertinimas:

·         Pranešimo struktūros išlaikymas  (10 t.)

·         Darbo atitikimas pasirinktą temą  (10 t.).

·         Tikslo ir išvadų parašymas. (10 t.)

·         Informacija pateikiama aiškiai. (10 t.)

·         Informacijos kiekis ir kokybė. (10 t.)

·         Vaizdumas. (10 t.)

·         Gramatinių ir dalykinių klaidų nebuvimas. (10 t.)

·         Informaciniai gebėjimai. (10 t.)

·         Informacijos šaltinių nurodymas. (10 t.)

·         Darbo pristatymas žodžiu (pasakoti, o ne skaityti skaidrės tekstą)  (10 t.)


Iš viso :

91–100 t.= 5 KB,  81-90 t.= 4 KB,  71-80 t.= 3 KB,  61-70 t.= 2 KB,  51-60 t.= 1 KB.

                                                                                               

Mokytoja Vida Reinolcaitė