SVEIKINU VISUS TĖVELIUS, APLANKIUSIUS MANO  SVETAINĘ.

Mieli tėveliai,

džiaugiuosi, kad turime galimybę bendrauti, džiaugtis sėkmėmis, laimėjimais, pasiekta pažanga, kad kartu galime padėti įveikti sunkumus ir išspręsti iškylančias problemas. Mano ir Jūsų pastangos padeda atsakyti į daug nežinomų klausimų, padeda suprasti tikrąsias vertybes, padrąsina ir suteikia jėgų, žadina pasitikėjimą savimi.

 

Atminkite, kad nesėkmingas vaikas ne tas,

kuris šiandien gavo blogą pažymį, ne tas,

kuriam nesiseka atlikti pratimo ar išspręsti uždavinio...

Nesėkmingas vaikas yra tas, kurio niekas nemyli.

Todėl mylėkime savo vaikus taip įkvėpdami juos sėkmei 

 

/Nežinomas autorius/

Mokykla yra ugdymui ir ugdymuisi skirta susitikimų erdvė, paremta visų jos narių siekiu nuolat plėsti turimas žinias ir gebėjimus (Peter Senge).

Bendraudami ir bendradarbiaudami mes pasieksime bendrą tikslą - laimingas mokinys.

 

 

Gyvenimiški patarimai

 

Stabtelėk su savo vaiku – kai kiti skuba aplinkui;

Vaikščiok su savo vaiku – kai kiti vien bėga;

Kalbėk su savo vaiku – kai kiti geriau šaukia;

Klausykis savo vaiko – kai kiti apsimeta užsiėmę;

Juokis su savo vaiku – kai kiti žiūri piktai;

Žaisk su savo vaiku – kai kiti patys nori būti linksminami;

Pagirk savo vaiką – kai kiti mato tik prasižengimus;

Mokykis iš savo vaiko – kai kiti praradę žinių poreikį;

Svajok su savo vaiku – kai kiti tapo ciniški;

Skaityk su savo vaiku – kai kiti teikia pirmenybę televizoriui;

Melskis su savo vaiku – kai kiti praradę tikėjimą;

Atsiprašyk savo vaiko – kai kiti apsimeta neklystantys;

Drausmink savo vaiką – kai kiti nesugeba nustatyti apribojimų;

Apkabink savo vaiką – kai kiti neįvertina prisilietimo jėgos.

 

Dr. A. P. Witham