2017-18 m.m. 9 klasė

 

 

 

Klasės seniūnas - EIMANTAS

Pavaduotoja - AUŠRINĖ

 

Mokyklos mokinių komitetas:

AIDAS

AIRONAS

2016/17 m.m.  8 klasė

     

KLASĖS SENIŪNĖ- AUŠRINĖ

SENIŪNO PAVADUOTOJAS - EIMANTAS

 

 

 

Mokyklos mokinių komitetas:

AIDAS

DOMINYKAS

      2015/16 m.m.  7 klasė

  

                     Klasės seniūnė - AUŠRINĖ

                     Seniūno pavaduotojas - POVILAS

                                  

Mokyklos mokinių komitetas:

AIDAS

DOMINYKAS

KLASĖS ŠŪKIS

 

 

 

 

 

AŠ ESU SVARBUS...               

                 IR KITI YRA SVARBŪS.

AŠ GALIU LAISVAI REIKŠTI SAVO JAUSMUS IR SAKYTI KĄ GALVOJU,           

               BET TURIU LAIKYTIS KLASĖS  TAISYKLIŲ. 

AŠ TURIU TEISĘ JAUSTIS SAUGUS: NIEKAS NEGALI MANĘS STUMDYTI AR MUŠTI...     

               IR AŠ NESKAUDINU KITŲ.

NIEKAM NEVALIA IŠ MANĘS ŠAIPYTIS...       

                IR AŠ PRIVALAU GERBTI KITUS.

AŠ TURIU TEISĘ TYRINĖTI IR PAŽINTI MANE SUPANTĮ PASAULĮ,                 

            BET PRIVALAU JĮ SAUGOTI IR TAUSOTI. 

AŠ TURIU TEISĘ ŽAISTI...                 

             IR PAREIGĄ PRIIMTI Į ŽAIDIMĄ KITUS.

AŠ TURIU TEISĘ KLYSTI...                                      

             IR PAREIGĄ PASITAISYTI.

AŠ TURIU TEISĘ BŪTI MYLIMAS IR PRIŽIŪRIMAS...        

            IR TURIU     IŠMOKTI  DRAUGAUTI IR MYLĖTI KITUS.

AŠ TURIU TEISĘ SVEIKAI IR SOČIAI  MAITINTIS...

             BET NEGALIU MĖTYTI MAISTO.

AŠ TURIU TEISĘ UGDYTIS  JAUKIOJE KLASĖJE...

             IR PAREIGĄ PADĖTI JĄ SUTVARKYTI.

KAI MAN NEGERA, MOKYTOJAI  MANIMI PASIRŪPINA,

          O AŠ TURIU PASIRŪPINTI KITAIS,  JEI  REIKIA MANO PAGALBOS.

AŠ PUSĘ DIENOS  PRALEIDŽIU MOKYKLOJE...

TODĖL NORIU, KAD MANO ŠEIMA DOMĖTŲSI,  KAIP MAN ČIA SEKASI.

KLASĖS TAISYKLĖS

      2014/15 m.m.  6 klasė

        II pusmetis:

                   Klasės seniūnė - Aušrinė

                   Seniūnės pavaduotoja - Greta

                       

        I pusmetis:

                     Klasės seniūnas - DOMINYKAS

                     Seniūno pavaduotojas - AIDAS

                                  

 

Budėjimas- TADAS, POVILAS

Sveikinimai- GRETA, GAUDENĖ

Renginių organizavimas- ARŪNĖ, AUŠRINĖ, RASMINTA, EIMANTAS

          2013/14 m.m.     5 klasė

      

           Dominykas - klasės seniūnas

           Aidas - seniūno pavaduotojas

           Povilas - atsakingas už renginių organizavimą

           Eimantas - atsakingas už sportinių varžybų                 organizavimą

           Tadas - atsakingas už talkų, akcijų organizavimą.